1) Latvijā veiktiem darījumiem rēķins izrakstāms 15 dienu laikā pēc darījuma vai avansa saņemšanas;

2) Par pastāvīgi ilgstošā periodā sniegtu pakalpojumu Latvijā rēķinu jāizraksta vismaz vienu reizi 6 mēnešos;

3) Par Latvijā veiktiem būvniecības pakalpojumiem rēķins izrakstāms ne retāk kā vienu reizi 12 mēnešu laikā (nav saistīts ar kalendāro gadu);

4) Pārrobežu darījumos rēķins izrakstāms līdz nākamā mēneša 15.datumam;

5) Par pastāvīgi ilgstošā periodā sniegtu pakalpojumu ES teritorijā rēķins obligāti izrakstāms par kalendāro gadu

Likuma 125. pantā ir noteiktas konkrētas atsauces, kādas obligāti lietojamas, veicot noteiktus darījumus. Piemēram, ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs preču/pakalpojumu saņēmējs, jāraksta „nodokļa apgrieztā maksāšana”, ja rēķinu izraksta preču/pakalpojumu saņēmējs, jānorāda „pašaprēķins” utt.