Tuvojas pārskata gada beigas, un saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" katra pārskata gada beigās ir jāveic inventarizācija, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā. Būtiska jebkura uzņēmuma aktīvu sastāvdaļa ir pamatlīdzekļi. Saistībā ar šo portālā www.i-finanses.lv 2015.gada 5.un 12.oktobrī ievietota zvērinātas revidentes Ilgas Matules publikācija “Pamatlīdzekļu inventarizācija un novērtēšana pirms gada pārskata sastādīšanas, izmaiņu atspoguļošana grāmatvedībā un gada pārskatā”.

iFinanses.lv: Sākam skaitīt pamatlīdzekļus! 1.daļa, 2015.gada 5.oktobrī, Ilga Matule
iFinanses.lv: Sākam skaitīt pamatlīdzekļus! 2.daļa, 2015.gada 12.oktobrī, Ilga Matule