Ir visiem zināms tautas gudrība par to, ka labi ir tikai tur, kur mūsu nav un ka visu labāk iepazīt salīdzinājumā.

Lai saprastu, kā Latvija izskatās uz pārējo Baltijas valstu- Igaunijas un Lietuvas fona, esam sagatavojuši informāciju par svarīgāko nodokļu likmēm Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.1 

Igaunija

Latvija

Lietuva

A.     Iedzīvotāju ienākuma nodoklis algota darba ienākumam

 

 

 

Nodokļa likmes (%)

20

23

    15

Neapliekamais minimums (EUR)

 180

60 vai 115 2

 310 3

Atvieglojums par bērnu (EUR)

 150 4

 175

 200

 B.   Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi par darbiniekiem

 

 

 

Darba devēja likme (%)

33.8

23.59 5

 27.28- 29.60

Darba devēja maksājumi veselības apdrošināšanai (%)

-                

3 5

Darba ņēmēja likme (%)

1.6 (+2 vai +3)

10.5 5

 3 5

Darba ņēmēja maksājumi veselības apdrošināšanai (%)

        6

 C.   Īpašuma nodoklis

 

 

 

Likmes par zemi (%)

        0.1 - 2.5

   1.5 vai 3

 0.01 - 4/0.1 - 4

Likmes par ēkām (%)

             -

0.2 - 3

        0.3 - 3

 D.   Pievienotās vērtības nodoklis

 

 

 

Likmes (%)

        0, 9, 20

 0, 12, 21

  0, 5, 9, 21

 E.  Uzņēmumu ienākuma nodoklis

 

 

 

Likmes (%)

 0 vai 20 5

  15 5

      5 vai 15 5

1 Likmes, kas ir spēkā 2017. gada 1. janvārī

2Ja personas mēneša ienākums nepārsniedz 400 EUR, ir izņēmumi invalīdiem u.c. personām

3 Ja personas mēneša ienākums ir 380 EUR vai mazāks, citos gadījumos atkarībā no ienākuma apmēra atbilstoši formulai

4 Atvieglojumu piemēro, ja personai ir ne mazāk par diviem bērniem (par katru bērnu)

5 Ir izņēmumi