Konsultointipalvelut


Yritysten PerustaminenVeroneuvontaKansainvälistymisneuvonta
- Perustaminen
- Yritysostot
- Likvidointi

- Verolaskenta
- Yritysverotus
- Kansainvälinen
  verotus
- Laajentuminen
- Verosuunnittelu
- Yritysjärjestelyt


Leinonen tarjoaa laaja-alaisen valikoiman asiantuntevia neuvonta- ja konsultointipalveluita sekä osana päivittäisiä kirjanpitopalveluita että kertaluontoisina kokonaisuuksina. Arvostamme kaikkia tilaisuuksia auttaa asiakkaitamme, joten haastavienkin tilanteiden ratkaiseminen asiakkaan etujen mukaisesti on luonnollinen osa kansainvälistä liiketoimintaamme. Kokonaisvaltaisempien toimeksiantojen kohdalla on tärkeää sopia selkeät mitattavissa olevat tavoitteet asiakkaan tyytyväisyyden varmistamiseksi. Varsinaisista konsultointiprojekteista neuvotellaan siis aina perusteellisesti tapauskohtaisesti.


Yrityksen perustamista ja siihen liittyviä veroasioita pidetään Leinosella keskeisenä palveluna autettaessa yrityksiä kansainvälistymään tai laajentamaan liiketoimintaansa uusille markkinoille. Me perustamme, lopetamme ja likvidoimme liiketoimintakokonaisuuksia asiakkaidemme puolesta. Arvioimme suunnitteilla olevat toimenpiteet ja tarjoamme konsultaatiota verovelvoitteiden hoitamiseen. Tällä kokonaisuudella varmistamme toimintojen oikeellisuuden, oli kyseessä sitten kiinteä toimipaikka, tulovero- tai arvonlisäveroasiat.

Veroneuvonta auttaa asiakkaitamme ymmärtämään ja arvioimaan omia toimintojaan verotuksellisesti ja varmistamaan että nämä ovat yhtenäisiä paikallisten verolainsäädännön kanssa.  Kansainvälinen verotus muuttuu jatkuvasti, ja verolainsäädäntö on usein monimutkaista myös paikallisille yrityksille. Verolaskelmien, veroilmoitusten ja verovelvoitteiden hoitamisen lisäksi asiakkaan neuvominen verotaakan optimoinnissa on hyväksi heidän liiketoiminnalleen. Paikallisille sekä uusille maahan tuleville yrityksille veroneuvonta on aina hyödyllistä, välttääkseen mahdolliset veroväärinkäytökset. Haastavissa tapauksissa on mahdollista hakea Verohallinnolta ei-sitova päätös ajankohtaisista asioista tai sitova päätös tulevista tapahtumista. Avustamme asiakkaitamme hakemusten tekemisessä.

Kansainvälistymisneuvonta ymmärretään Leinosella yritysten avustamisena menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Uudet kohdemarkkinat ja liiketoimintakokonaisuudet nostavat esiin uusia kysymyksiä ja haasteita yritysten selvitettäviksi. Rajat ylittävällä liiketoiminnalla on aina vaikutuksia yrityksen verotukseen, raportointiin, palkkoihin ja moniin muihin asioihin. Toimimme 10:ssä Euroopan maassa, joissa meillä on vankka tietämys paikallisesta lainsäädännöstä ja hallinnollisista velvollisuuksista. 

Verot määräystenmukaisesti – palvelu varmistaa että kirjanpito ja raportointi on tehty paikallisten verolakien mukaisesti. Tarvitsemme vain tiedon yrityksesi toiminnasta ja tapahtumista, niin me huolehdimme asianmukaisesta verokäsittelystä.

Verokatsaus on oivallinen tapa varmistaa että toimintasi on linjassa paikallisen verolakien kanssa. Olemme valmiita tekemään yksityiskohtaisen tai paikallisen katsauksen yrityksesi veroasioihin ja antamaan konsultointia mahdollisista parannus- tai säästökohdissa. Suoritamme paikalliseen verolakiin perustuvan katsauksen sekä Liettuan verohallinnon ja Euroopan unionin instituution kansainväliseen verotuksen käytäntöihin pohjautuen.

Verotarkastus avustus auttaa vastaamaan mahdollisiin veroviranomaisten selvityspyyntöihin. Ennen kaikkea olemme valmiita valvomaan veroviranomaisten antamia päätöksiä ja antamaan kommenttimme mikäli päätökset eivät ole linjassa viimeaikaisten käytäntöjen kanssa tai päätökset täytyy viedä uudelleenharkittavaksi.

Vero Due Diligence, eli asianmukainen huolellisuus, on oleellinen osa yrityskauppaprosessia. Olemme valmiita tekemään katsauksen ja arvioimaan tapahtumat verojen näkökulmasta, joko yrityskaupan osto- tai myyntinäkökulmasta. Katsaus auttaa arvioimaan verojen määräystenmukaisuuden ja tarjoaa taloudellisia neuvoja.

Verotusrakenne on äärimmäisen suositeltavaa valmistella harkiten, varsinkin jos kyseessä on iso konserni jonka sisällä on monta entiteettiä. Avustamme toimintasuunnitelman valmistelussa ja tarjoamme asiaan liittyvää veroneuvontaa.

Siirtohinnoitteludokumentointi. Yrityksillä ja kiinteillä toimipaikoilla (myös sivuliikkeillä ja ulkomaalaisilla) on velvollisuus valmistella siirtohinnoitteludokumentointi, jos yrityksen nettoliikevaihto ylittää 1 430 000 euroa tilikaudella ja jos kauppahinta ylittää 14 300 euroa. Haluamme kuitenkin korostaa, että paikallinen verovirasto saattaa kysyä siirtohinnoitteludokumentaatiota, vaikka yritys ei täyttäisi yllämainittuja kriteereitä. Me tarjoamme siirtohinnoittelu palvelun ja autamme yrityksiä valmistelemaan siirtohinnoitteludokumentaation paikallisen lainsäädännön mukaan.

Veroseminaarit on loistava tapa saada tietoa veroperiaatteista ja valmistautua soveltamaan viimeisimpiä verolain lisäyksiä. Olemme valmiita järjestämään spesifioituja verotapahtumia ja -koulutuksia tarpeidesi mukanaan.

:

High-quality accounting

High-quality services for international clients in Latvia.

Established since 1995, we have successfully been advising foreign clients in the business environment in Latvia ups and downs. Leinonen Latvia produces professional accounting, verosuunnittelu-, payroll, consulting and audit services. We offer you at the same time, as well as the international accounting firm quality and the chances that a personal, confidential friendship. We are at your disposal when you need us.

Contact us or learn more about the company .


We are ISO 9001 Certified Partner

Leinonen Latvia has achieved ISO 9001:2009 
certificate of quality by Bureau Veritas. This certificate
assures high quality standards of accounting services
and customer service that we provide to our customers. Read more 

ISO 9001:2009 cerificate PDF

      
      

We are members of:


Viimeisimmät uutiset

Seminaari työ- ja verolakien muutoksista - 23.02. 5. helmikuuta