Revīzijas pakalpojumi Leinonen Latvia


Revīzija un revīzijai radniecīgi pakalpojumi

 • Finanšu pārskatu revīzija
 • Atsevišķu finanšu pārskata sastāvdaļu un posteņu, kā arī citas finanšu informācijas revīzijas vai pārbaudes
 • Starpposmu (operatīvo) finanšu pārskatu pārbaude
 • Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude un novērtējums
 • Uzņēmumu grāmatvedības politikas uzlabošana
 • Nākotnes finanšu informācijas (biznesa plānu, finanšu prognožu) pārbaude
 • ES līdzfinansēto projektu izmaksu pārskata revīzija

Revīzija un pārbaudes tiek veiktas uzņēmumu finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas likumdošanu un/vai Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem, kā arī saskaņā ar mātes uzņēmuma noteikto politiku. Visi iepriekš minētie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem.

Svarīga mūsu darba sastāvdaļa ir komunikācijas ar vadību nodrošināšana dažādos uzdevuma posmos. Piemēram, pēc veiktās revīzijas mēs sagatavojam speciālu vadībai adresētu vēstuli (ziņojumu) par revīzijas gaitā konstatētajiem trūkumiem grāmatvedības uzskaitē un iekšējās kontroles sistēmā un iesakām, kā šos trūkumus novērst, kā arī informējam vadību par citiem tai svarīgiem pārvaldes jautājumiem.

Reorganizācijas un iegādes darījumu atbalsts

Pēc klienta lūguma veicam uzņēmuma izpētes uzdevumus, kā arī uzņēmumu revīzijas pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu uzņēmuma iegādes un/vai apvienošanas gadījumos.

 • Reorganizācijas līguma pārbaude (atbilstoši Komerclikuma prasībām)
 • Uzņēmuma darbības padziļināta izpēte (Due Diligence), t.sk., Financial Due Diligence (finanšu risku analīze, uzņēmumam finansiālā stāvokļa un vērtības noteikšana) un Tax Due Diligence (nodokļu risku analīze un novērtēšana).
 • Koncerna līguma projekta pārbaude

Parādu kapitalizācija

SIA Leinonen Audit ir iekļauts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā un sniedz sekojošus pakalpojumus:

 • Kapitalizējamo parādsaistību (mantiskā ieguldījuma) novērtēšana

Nepieciešamības gadījumā mēs palīdzam klientam izvērtēt, vai parāda kapitalizācija ir nepieciešama vai arī pastāv alternatīvs veids kā uzlabot uzņēmuma finanšu stāvokli.

Nodokļu konsultācijas

SIA Leinonen Audit sniedz pakalpojumus nodokļu jomā gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Nodokļu pakalpojumu klāstā ietilpst:

 • Nodokļu plānošana
 • Konsultāciju un padomu sniegšana nodokļu jomā.
 • Nodokļu audits
 • Transferta cenas un dokumentācija
:

Profesionāla un uzticama grāmatvedība un nodokļu konsultācijas

Mūsu starptautisko klientu skaits pieaug ar katru gadu

Kopš darbības uzsākšanas 1995. gadā mēs esam veiksmīgi palīdzējuši daudziem ārzemju uzņēmumiem izprast Latvijas uzņēmējdarbības vidi un iekļauties  tajā. Mēs, Leinonen Latvia, profesionāli darbojamies grāmatvedības un nodokļu plānošanas, algu administrēšanas, biznesa konsultēšanas un juridiskajā jomā, kā arī sniedzam starptautiska līmeņa grāmatvedības pakalpojumus, saglabājot personiskas attieksmes un uzticamības sajūtu. Mēs esam kopā ar Jums vienmēr, kad esam nepieciešami, un sniedzam pilnu atbalstu, kādu Jūs sagaidāt no uzticama partnera.

Uzziniet vairāk par mums.


Jaunumi

Piesakoties Leinonen Latvija Jaunumiem Jūs saņemsiet ikmēneša apkopojumu par svarīgākajiem grāmatvedības un nodokļu jaunumiem Latvijā.

Mēs esam ISO 9001 sertificēts uzņēmums


Leinonen Latvija ir iegūts ISO 9001:2009
kvalitātes sertifikāts no Bureau Veritas. Šis sertifikāts apliecina  augstas kvalitātes standartus grāmatvedības pakalpojumiem un nodokļu konsultācijām, ko mēs sniedzam mūsu klientiem. Lasīt vairāk
           

We are members of: